287.Sok Golden Tower No:53 Yenimahalle/ANKARA

0312 911 55 15

[email protected]

Ardgerme

Ardgerme

0501

ARDGERME

Ardgerme hesabı ve yapımı ile ilgili biraz açıklama yapmamız faydalı olacaktır. Ardgerme, beton döküldükten sonra uygulanan öngerme işlemi ve tekniğidir. Hesap ve uygulama amacı olarak öngerme ile aynıdır, yani betona gelen yüklerin ters yönünde yük uygulayıp daha büyük açıklıkların geçilmesine yardımcı olmaktır. Öngerme genelde prefabrik elemanlara uygulanır. Hazır bir kalıbın içinden öngerme halatları geçilir ve gerdirilir. Beton belli bir mukavamete erişince halatların uçları kesilir ve beton elemana öngerme verilmiş olur. Sonra bu eleman taşınarak binadaki yerine konur. Öngermeli elemanların mesnetlenmesi için oturacakları kolon ve kirişlerde uygun şekilde guseler bırakılmalıdır.

Ardgermede ise germe işlemi normal betonarme kalıbının içinde yapılır. Yapıldıktan sonra dışarıdan bakıldığında ardgerme ile ilgili bir iz görünmez. Tek açıklıklı veya sürekli elemanlarda ve konsollarda rahatça uygulanır. Öngermede halatlar düz olarak gerilir. Ardgermede ise halatlara parabolik, düz, dairesel veya bunların birleşiminden oluşan istenen her geometri verilebilir. Halat kesiti ve sayısı gibi geometrisi de proje mühendisi tarafından belirlenir ve projeye aktarılır. Uygulama ise şöyle yapılır :

-Betonarme kalıbı kurulur ve donatılar yerleştirilir.

-Ardgerme ekibi gelir ve projede belirtilen miktarda halat içeren demetlerin metal kılıflarını projede belirtilen geometreye uygun olarak planda gösterilen yerlere yerleştirir. Sonra kılıfın içinden halatları sürer. Halatların bir ucu sabit ankraja bağlanır, bir ucu da hareketli ankraj (germe ankrajı) içinden geçirilip uçlar dışarıya 80-100 cm uzatılır.

- Beton dökülür, yaklaşık mukavemetinin %70’ini kazanınca germe ankrajından dışarı çıkan halatlar özel germe aparatları ile gerdirilir ve ankrajın içindeki yüksükler vasıtası ile kilitlenir. Daha sonra bu uçlar kesilir, ankraj için bırakılan boşluk betonla kapatılır ve kılıfların içine beton şerbeti enjekte edilir.

Uygulanan bu ardgerme ile beton kesitte düşey yükten oluşan moment azalır ancak kesitte ek bir eksenel yük oluşur. Kesitte, azalan bu moment ve oluşan eksenel yük altında beton gerilmesi tahkik edilir. Genelde kesitte ya tamamen basınç oluşur veya bir uçta basınç diğer uçta çatlamaya neden olmayacak kadar küçük bir çekme gerilmesi oluşur. Bu durumda kesite minimum bir donatı ile konur, çünkü donatı ile karşılanacak bir tesir kalmamıştır. Sehim iyice azalır, çatlak ise oluşmaz. Kesite donatı sığdırma sorunu yoktur. Böylece az yükseklikteki bir kesitle büyük açıklık ve konsollar taşınabilir. Örnek olarak Next Level projesinde :

-30 cm. kalınlığında kirişsiz döşeme ile 5.0 m. konsol yapılmıştır.

-70 cm derinliğinde kirişle 22.0 m açıklık geçilmiştir.

-17.0 m. Açıklıktaki kirişin üzerine 2 kattan yük alan ağır bir kolon bastırılmıştır.

  • Özet olarak Ardgerme Sistemlerinin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralanabilir :

  • Daha büyük açıklıklar : Ardgermeli beton ile klasik betonarmenin açıklık sınırları kolaylıkla aşılmaktadır.
  • Kirişsiz Düz Döşemeler: Kirişsiz döşemelerde ardgerme kullanarak 20-50 cm döşeme kalınlıkları ile 10-25 metrelik açıklıklar geçilebilir.
  • Yüksek Binalar : Normal betonarmeye göre azalan kiriş ve döşeme derinlikleri sayesinde kat yüksekliklerinden tasarruf sağlanır. Bu sayede özellikle yüksek binalarda sınırlı bina yükseklikleri içine daha fazla kat sığdırılır.
  • Deprem Davranışının Olumlu Yönde Etkilenmesi: Döşemelerin incelmesiyle azalan kat yükleri binaya etkiyen deprem kuvvetlerini azaltacağından, kolon-temel elemanlarının kesitleri de küçülecektir. Bu mimaride rahatlık sağlayacağı gibi bina genel maliyetini de düşürecektir.
  • Düşük Sehimler: Sehim ardgermeli yapıların tasarımında kontrol edilebilir bir parametredir. 5 metreden büyük konsol döşemeleri sehim problemi olmaksızın 30-40 cm kalınlıkta yapmak mümkündür.
  • Çatlak Kontrolü ve Geçirimsizlik : Havuz, su deposu, silo gibi geçirimsizliğin önem taşıdığı yapılarda ardgerme sayesinde çatlaksız olarak kabul edilebilecek tasarımlar yapılabilmektedir. Özellikle çimento gibi neme duyarlı malzemelerin depolandığı ve nemli bölgelerde inşa edilen yapılarda ardgerme geçirimsizliği sağlamakta en uygun çözüm olmaktadır.
  • Beton, Kalıp Ve Demir Tasarrufu: Yapı genelinde beton ve yumuşak donatı miktarının azalması, kalıp sisteminin basitleşmesi ardgerme sisteminin getirdiği ekonomik avantajlardır.
  • Toplam İnşaat Süresinde Azalma: Ardgerme teknolojisi özellikle geniş açıklıklı ve çok katlı bina tipi yapılarda ve inşaat süresinin önem taşıdığı projelerde kısa sürelerde kalıpların alınmasına olanak vermekte dolayısıyla toplam inşaat süresinin azalmasına imkan sağlamaktadır.
  • Ekonomik Çözüm : Ağır yükler altındaki büyük açıklıklı kiriş ve döşemelerde çelik kompozit sistemlere göre ardgermeli döşemeler ile yaklaşık %50 daha düşük maliyet ve daha rijit bir sistem elde edilir.

Popüler Aramalar :

Ardgerme

öngerme

ardgerme hesabı

Paylaş :

0 Yorum

Yorum Bırakın

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır.

Arama

Popüler Yazılar